คนเกิดวันใดหากทำบุญแล้วอุปสรรคจะคลี่คลาย


คนเกิดวันใดหากทำบุญแล้วอุปสรรคจะคลี่คลาย ไปดูกันว่าจะมีคนเกิดวันใดบ้าง

คนเกิดวันอังคาร ทำอะไรติดขัด ให้ทำบุญกับคนพิการ ผู้ยากไร้

คนเกิดวันพุธ สิ่งที่คุณหวังไว้ใกล้จะสำเร็จแล้ว ให้ทำบุญสร้างโบสถ์สร้างวิหาร หรือทำบุญกับโรงพยาบาล

คนเกิดวันพฤหัส อาจมีปัญหากับคนรอบข้างบ่อย ให้ทำบุญกับมูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *